उत्पादन लाइन

 

मोल्ड विधानसभा कार्यशाला
 


TAKDA PRECISE MOULD FACTORY कारखाना उत्पादन लाइन 0

इंजेक्शन कार्यशाला

TAKDA PRECISE MOULD FACTORY कारखाना उत्पादन लाइन 1कार्यशाला का कोना


TAKDA PRECISE MOULD FACTORY कारखाना उत्पादन लाइन 2